LYN SKINCARE İNTERNET SİTESİ ÇEREZ KULLANIMI POLİTİKASI

 

  1. ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Plusmec Medikal Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun olarak www.lynskincare.com adresli web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İsterseniz çerez kullanım ayarlarını değiştirebilirsiniz. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

  1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

  1. VERİ SORUMLUSU:

Plusmec Medikal Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusudur. Veri sorumlusuna ait www.lynskincare.com (“Site”) üzerinde kullanılan çerezler kullanılmaktadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

  1. ÇEREZ TÜRLERİ:

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (www.lynskincare.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu/Gerekli Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2) Performans Çerezleri: Bu çerezler sitemizin performansını ve işlevselliğini arttırmak için analizleri toplamamızı sağlar. Bu analizler bir sayfanın popülerliğine, kişilerin sitede gezinmesine ilişkin ortak işlevlere ve belirli bir özelliğin ne sıklıkta kullanıldığına ilişkin ölçümleri içerir.  Genellikle verileri incelemek için bir araya toplarız ancak ilginizi en çok çeken içerikleri anlamak için bazı durumlarda içerikle ilgili bilgi toplayabiliriz.

3) Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

4) İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER:

Web sitemizi ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerezler;

  • Web sitesinin kullanıcı girişi gibi gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
  • Web sitesini analiz etmek ve performansını arttırmak,
  • Web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
  • Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ve ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak,

Amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Zorunlu çerezler: Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans çerezleri yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılmaktadır.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

CookieTürSüreAçıklama
Gerekli
cookielawinfo-checkbox-fonksiyonel1 yılCookieYes, bu çerezi "Fonksiyonel" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını kaydetmek üzere ayarlar.
cookielawinfo-checkbox-performans1 yılCookieYes, bu çerezi "Analytics" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak üzere ayarlar.
cookielawinfo-checkbox-reklam1 yılCookieYes, bu çerezi "Reklam" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak üzere ayarlar.
cookielawinfo-checkbox-analitik1 yılBu çerez, kullanıcı onayını saklamak için kullanılır ve GDPR çerez onayı tarafından ayarlanır.
cookielawinfo-checkbox-gerekli1 yılCookieYes, bu çerezi "Gerekli" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak üzere ayarlar.
CookieLawInfoConsent1 yılCookieYes, bu çerezi ilgili kategorinin varsayılan düğme durumunu ve CCPA'nın durumunu kaydetmek için ayarlar. Yalnızca birincil çerez ile koordineli olarak çalışır.
PHPSESSIDoturumBu çerez PHP uygulamalarına özgüdür. Çerez, web sitesindeki kullanıcı oturumlarını yönetmek için bir kullanıcının benzersiz oturum kimliğini saklar ve tanımlar. Çerez bir oturum çerezidir ve tüm tarayıcı pencereleri kapatıldığında silinecektir.
viewed_cookie_policy1 yılGDPR Çerez Onayı eklentisi, kullanıcının çerezleri kullanmaya izin verip vermediğini saklamak için çerezi ayarlar. Herhangi bir kişisel veri depolamaz.
_GRECAPTCHA5 ay 27 günGoogle Recaptcha hizmeti, web sitesini kötü niyetli spam saldırılarına karşı korumak amacıyla botları tanımlamak için bu çerezi ayarlar.
Analitik
_gcl_au3 ayGoogle Tag Manager, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için çerezi ayarlar.
_ga_*1 yıl 1 ay 4 günGoogle Analytics bu çerezi sayfa görüntülemelerini saklamak ve saymak için ayarlar.
_ga1 yıl 1 ay 4 günGoogle Analytics bu çerezi ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek üzere ayarlar. Çerez, bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar.
_fbp3 ayFacebook bu çerezi, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam göstermek için ayarlar.
_gid1 günGoogle Analytics bu çerezi, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına ilişkin bilgileri depolamak ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturmak için ayarlar. Toplanan verilerin bazıları ziyaretçi sayısını, kaynağını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir.
_gat_UA-*1 dakikaGoogle Analytics bu çerezi kullanıcı davranışını izlemek için ayarlar.
Pazarlama
IDE1 yıl 24 günGoogle DoubleClick IDE çerezleri, kullanıcı profiline göre alakalı reklamlar sunmak için kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi depolar.
test_cookie15 dakikadoubleclick.net bu çerezi, kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için ayarlar.
fr3 ayFacebook bu çerezi, web genelinde, Facebook pikseli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde kullanıcı davranışını izleyerek alakalı reklamlar göstermek için ayarlar.
Tanımlanmamış
aquiz_user1 ayAçıklama şu anda mevcut değil.
woocommerce_recently_viewedoturumWooCommerce bu çerezi web sitesinde gerçekleştirilen eylemleri saklamak için ayarlar.
PW-ABC1 ayAçıklama şu anda mevcut değil.
cookielawinfo-checkbox-kategorize-edilmemis1 yılAçıklama şu anda mevcut değil.
cookielawinfo-checkbox-gerekli-degil1 yılAçıklama şu anda mevcut değil.

 

Plusmec Medikal Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sepetim
Kapalı İstek Listesi
Kapalı Son Görüntülenen
Kategoriler
Gönder